Výrobní zařízení

Švýcarská bruska Sturt, německá zrcadlová elektrická jiskra OPS, japonský soustruh Mazak, obráběcí centrum Makino Longmen a třísouřadnicové testovací zařízení Zeiss.